Europa als multicultureel rijk betekent instabiliteit

Multiculturele en multi-etnische rijken zijn instabiel en leiden tot oorlogen, zo leert ons de recente Europese geschiedenis. In plaats van die les ter harte te nemen wordt in Europa gewerkt aan het creëren van een nieuw multicultureel en multi-etnisch rijk: de Europese Unie.

De vele successen en fouten van onze voorvaderen zijn een bron van wijsheid. Het is uiteraard mogelijk theoretisch een en ander te bedenken, maar eens zal de theorie in de praktijk moeten worden getoetst. Pas dan blijkt of iets dat op papier logisch is ook werkt. In het verleden heeft men onder meer het communisme geprobeerd. Op papier klopte het, in de praktijk niet. Ook hebben onze voorvaderen multiculturele en multi-etnische rijken als staatsinrichtende en samenlevingsvorm geprobeerd. Met weinig succes. Deze lessen zijn geleerd ten koste van miljoenen mensenlevens. De waarde ervan is dan ook nauwelijks te overschatten.

 

Lees verder op: Elsevierweekblad.nl

Door | 2017-09-19T19:39:03+01:00 18 juni, 2017|Blog|0 Reacties