Identiteitspolitiek is het gif van deze tijd

Het christelijke concept van universeel burgerschap lijkt te vervagen. Burgers organiseren zich naar etniciteit, geslacht, seksualiteit, leeftijd en andere niet af te werpen kenmerken. Ook worden zij door politici ingedeeld in groepen volgens die kenmerken. De clancultuur die werd doorbroken door het christendom en leidde tot de liberale democratie is daarmee terug in alle hevigheid.

Lees verder op: elsevierweekblad.nl [premium artikel]

Door | 2018-01-05T13:04:55+01:00 24 december, 2017|Blog|0 Reacties